bernitt - matematik . dk
et E-bogs forlag og et tilbud om hjælp på grundskole niveau

bernitt-matematik.dk udgiver E-bøgerne:
brikkerne til
regning & matematik 
og tilbyder hjælp til selvstuderende.

brikkerne… er 30 bøger på til sammen over 1.400 sider, som man kan sætte sammen på kryds og tværs til et undervisningsmateriale på grundskole-niveau, der passer til den enkeltes niveau og behov.

brikkerne…  er skrevet i et simpelt sprog uden brug af unødvendige fagudtryk. Der er gennemregnede opgave-eksempler og masser af opgaver, man kan øve sig med. Der er facit-liste til samtlige øve-opgaver, så man med det samme kan se om man regner rigtigt.

brikkerne… er med sit simple sprog og mange eksempler meget velegnede til selvstudium.

brikkerne… består af  grundbøger, emnehæfter og en opslagsbog. Vælg en grundbog hvis du vil gennemgå hele pensum på et trin.

Vælg et emnehæfte hvis du vil arbejde med et bestemt emne.

Slå det dog op! er en opslagsbog, der forklarer mere end 1.500 regnemetoder og matematik-ord i et simpelt sprog.

brikkerne… er reviderede udgaver af  serierne Kursusmatematik (Gyldendal) og Videre med Viden - matematik (Munksgård), der de seneste 25 år har været de to mest brugte lærerbogssystemer i voksenundervisningen.

private kunder
kan købe en enkelt eller flere E-bøger til eget brug.

Når du køber  en bog betaler du samtidigt for ubegrænset adgang til hjælp pr. e-mail.

Du kan også få hjælp til at udarbejde en arbejdsplan inden du går i gang med at købe materialer, så du ikke "forkøber" dig på for lette eller svære opgaver.

Klik her, hvis du vil se brikkerne…  og vide mere om den hjælp du kan få.

skoler
kan købe ret til at lærere og elever kan downloade og kopiere i ubegrænset omfang. Du kan også købe en Pakke med alle udgivelser eller sammensætte din egen Pakke.

Klik her, hvis du vil se brikkerne…  og vide mere om hvordan du kan komme til at bruge dem i din undervisning.

VUC
AVU-reformen stiller nye krav til undervisnings-
materialer. Klik her, hvis du vil læse om
bernitt-matematik.dk´s udgivelser til dette brug.

Køb
Klik her for at købe til privat brug