AVU-reformen

Læs her om bernitt-matematik.dk´s  materialer tilpasset AVU-reformen af 2009.
Nederst kan du skrive kommentarer, forslag , spørgsmål m.v.

I forbindelse med AVU-reformen undersøgte vi de 77 VUC-afdelingers tilbud i august 2009 og januar 2010 og der tegnede sig et klart billede af, at de fem nye niveauer samlæses til:

Basis + G,
samlæst eller i forlængelse af hinanden.
Enkelte tilbyder dem også i særskilte forløb over et eller to semester.

F+E+D
samlæst eller i forlængelse af hinanden.

Vi spurgte også vores kontaktpersoner på VUC-erne, om deres ønsker til et nyt materiale og besluttede at:

Revidere de oprindelige 25 emnehæfter fordelt på niveau basis, trin 1 og trin 2, til 19 hæfter fordelt på to niveauer:
basis + G og F+E+D. Disse blev suppleret med et nyt hæfte om Sprog og arbejdsmetode.

Gennemskrivningen blev færdiggjort i august 2012 som beta-udgaver og blev lagt til gennemsyn og kommentering på Gennemsyn af nye AVU-hæfter

Brikkerne …… er 20 emnehæfter:


Basis+G   10 emne-hæfter
F+E+D     
10 emne-hæfter

Seriens oprindelige grundidé, om at være et fleksibelt materiale, der kan sammensættes emne-mæssigt på tværs af niveauerne bevares.

Man kan altså stadig tilpasse materialet til den enkelte kursists eller holds forudsætninger og ambitioner indenfor hvert emne.

Ved gennemskrivningen tilføjedes, fjernedes eller flyttedes fagstof således at hæfterne blev bragt i overensstemmelse med vejledningens angivelser om kernestof på de forskellige niveauer.

En præsentation af de matematiske kompetencer: ræsonnement, tankegang, præsentation og modelbygning indarbejdes i hæfterne til trin D og samles ligeledes i det nye hæfte om Sprog og arbejdsmetode.


Navn E-mail