bestil E-bøger til skoler

Sæt mærke ud for de titler du vil bestille og udfyld oplysninger om skolen. Vi skal bruge E-mail adressen til at bekræfte bestillingen og til at sende bøgerne.
For offentlige virksomheder sendes faktura elektronisk til EAN-nummeret.  Alle priser er excl. moms

emnehæfter 160 kr. pr. stk.
tal og regning, basisforhold og procenter basis+Gprocent F+E+D
beævnelser basispotenstal og rodtal F+E+D
brøker basistal og algebra F+E+D
penge basis+Gpenge F+E+D
geometri basis+Ggeometri F+E+D
areal og rumfang basis+Gareal og rumfang E+E+D
formler og ligninger, basis+G ligninger F+E+D
funktioner basis+G funktioner F+E+D
statistik basis+G statistik og sandsynlighed F+E+D
grundbøger
grundbog basis · · · ·600 kr.
grundbog G · · · · · · 600 kr.
grundbog F+E+D · ·600 kr.
opslagsbog
Slå dog op! · · · · · · 600 kr.


Skole Att. Rek. nr. EAN
E-mail Vej og nr Postnr. By